گواهی اصالت کالا درب ضد حریق

برای استعلام لطفا کد ملی و یا شماره کامپیوتری شهرداری خود را در قسمت جستجو وارد نمایید.

بازدیدکننده محترم، در صورت بازدید این صفحه با موبایل، لطفا جهت رویت کامل جداول، موبایل خود را به صورت افقی بگیرید.

 

پلاک ثبتینام مالکآدرس پروژهشماره پلاک درب هاتعداد درب هاشماره کامپیوتری شهرداریکد ملی خریدارنام نصابکدملی نصابنام نماینده
831076سعید ناطقیتهران- رسالت- طاهرخانی- خ 7 آذر- کوچه دستار بندانی- پلاک 1416400225020049774174ناصر سورکی علی آباد0015651576نگین درب پاسارگاد
862|6939سینا کاظمیتهران- خیابان مفتح جنوبی- خ شیرودی- پ 137600309650082607982مرتضی قدیمی0084611081نگین درب پاسارگاد
27268|4476محمدرضا اختریتهران- خ پیروزی- خ دهقان- خ نجف پور غربی- پلاک 220913000250720082272654پیمان نجات شمسکی3259187189نگین درب پاسارگاد